หัวใจของการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัล คือการมีกลยุทธ์ในการคิดค้น Business Model ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะกระทบถึงค่านิยมและวัฒณธรรมองค์กร และวิธีการทำงานของทุกๆคนอย่างแน่นอน

ในระดับองค์กรนั้น กระทบทั้งกระบวนการการทำงาน รูปแบบสินค้าและบริการ วิธีการการเจาะตลาดและวางกลุ่มเป้าหมาย ความเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมข้างเคียง

โดยจะต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆบางอย่างที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภค และองค์กรต้องมีประสิทธิภาพสูง…

…แล้วพวกเราคิดว่าองค์กรไทยๆเรา และคนทำงานอย่างเราๆนั้น พร้อมรับมือกับ Digital Transformation หรือยังคะ?

A key to maintaining transformation momentum is to develop an ongoing strategy of adopting disruptive business models. Disruption literally uproots and shifts enterprise values, culture, and the way individuals within the organization learn, interact, and execute. Disruption can displace existing processes, products, services, markets, industries, or technologies, creating something entirely new, more efficient, and valuable.

 

Age of Digital Transformation

 

ขั้นตอนแรก อย่าลืมมุ่งมั่นสร้าง Customer Experience ที่ดี

Customer Journey Maps… คือตัวช่วยที่จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมของลูกค้า และมองหาจุดที่จะปรับปรุงช่องทางและการให้บริการให้ตรงใจ ตรงความคาดหวังลูกค้าคนรุ่นใหม่

โดยจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นว่า เราต้องปรับปรุงจากวิธีการเดิมๆปรับสู่กระบวนการรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับผู้บริโภคและลูกค้ายุคดิจิทัลอย่างไร?

และเราจะมองหาความต้องการใหม่ๆของลูกค้าเพื่อนำไปต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไปได้อย่างไร?

To better understand and improve the customer/client experience, customer journey maps are crucial. An effective journey map documents your customer experience through your customer’s own eyes. These maps help break logjams by clearly documenting where traditional enterprise processes and systems work against customer needs and expectations. They create a better understanding of how customers interact with the enterprise today, and they also identify improvement opportunities to heighten the experience in the future.

 

Culture Shock – เราควรเตรียมตัวรับมือกับมัน

เราต้องเจอกับทั้งแนวคิด การจัดองค์กร สายการรายงาน วัฒนธรรม ความรู้ การพัฒนาบุคลากร และการวัดผลรูปแบบใหม่แน่ๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เราในฐานะผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินงานในแต่ละภาคส่วนขององ์กร สามารถเฝ้าติดตามเศรษฐกิจดิจิทัล และช่วยวางแผนให้หน่วยงานของเราปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงที และจัดเตรียมและฝึกฝนบุคคลากรให้เหมาะกับงานใหม่ๆที่กำลังจะมาถึง ที่สำคัญเราอาจต้องประสานหลากหลายสายงาน เพื่อร่วมคิดแผนการ transform ที่มีความคล่องตัวสูง มีการประสานงานที่ดี และสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้… หากเราต้องการประสบความสำเร็จในการ transform เราคงต้องมีการ re-engineering กระบวนการภายใน และกระบวนการระหว่างคู่ค้า ที่ยังไม่ใช่ดิจิทัลให้สอดรับกันด้วย ไม่เช่นนั้นการปรับตัวของเราก็จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายแน่

Don’t mistake enterprise transformation for a strategy embracing a singular focus on the digital realm. Emphasis on the structural elements of the enterprise is just as important. Enterprise transformation requires new ways of thinking
about organizational reporting structures, skill sets, culture, training, and measurement systems. The process won’t work if nondigital efforts aren’t subjected to the same rigorous analysis and re-engineering processes.

 

Cloud, Mobile, Agile – คีย์เวิร์ดขององค์กรทันสมัย ทั้งสินค้าบริการใหม่ ซึ่งต้องผสมผสานหลากหลายหน่วยงานในองค์กร แต่ละภาคส่วนต้องรับผิดชอบการทำงานตามขั้นตอนที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ดี จะพลาดไม่ได้

อาจจะฟังดูยุ่งเหยิงในช่วงแรกๆนะคะ แต่เราต้องหัดมองเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องดี อย่ามัวแต่ปกป้องวิธีการทำงานแบบเดิมๆ

โดยเราจะต้องฉวยโอกาสสร้างนวัตกรรมท่ามกลางความยุ่งเหยิงนี่แหละ ..ถึงจะได้เปรียบคู่แข่ง และอยู่รอดได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

คงไม่ยากเกินไปนะคะ เพื่อนๆ เพียงแต่ทุกคนในองค์กรต้องมีเป้าหมายเดียวกัน ขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน และเปิดใจเรียนรู้โลกใบใหม่ไปด้วยกันค่ะ…

The transformed enterprise pulls together cloud, mobile, and agile development processes to drive rapid product development across multiple groups, each of which is accountable for its own continuous delivery. This orchestration often creates chaotic environments, and—on your way to thriving—that’s a good thing. Attempts to rein in the chaos with traditional processes and procedures will slow the enterprise down, thwarting innovation.

 

Source: HP Enterprise