ปัจจุบัน การซื้ออาหารออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-Commerce  เป็นที่นิยมกันแพร่หลายมากขึ้น      ด้วยตัวเลือกที่เพิ่มขึ้น จากการสำรวจการซื้ออาหาร หนึ่งในสามของผู้บริโภคสหรัฐที่ซื้ออาหารผ่านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็ปไซต์ mobile  หรือผ่าน device ต่างๆ ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการอาหารออนไลน์มีเพิ่มขึ้น เช่น goldbely, iGourmet, Dean & Deluca, D’Artagnan, MOUTH, Walmart และมีตัวเลือกอาหารมากขึ้น เกิดการแข่งขันที่สูง จึงเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่กำลังมองหาอาหารบนเว็บ

จากการสำรวจในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2016 พบว่า 31% ของผู้บริโภคสหรัฐซื้ออาหารออนไลน์ในช่วงครึ่งแรกของปีเกือบ 2,000 คน ที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์

จากข้อมูลตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ซื้ออาหารออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเป็น Millennials หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Gen Y  พบว่า 36% ของอายุ 18-34 ปี บอกว่าพวกเขาได้ซื้ออาหารออนไลน์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

  1. ผู้ซื้ออาหารออนไลน์ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นบัณฑิตวิทยาลัย (35%)
  2. ผู้ปกครอง (37%)
  3. ผู้อาศัยอยู่ในเขตเมือง (38%)

 

online1

รูปที่ 1 ประเภทของผู้ซื้ออาหารออนไลน์

ขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารที่ซื้อกันมากที่สุดในการซื้อออนไลน์

20% ของผู้บริโภคสหรัฐกล่าวว่า พวกเขาต้องการซื้อของออนไลน์ เช่น เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (17%), สินค้าบรรจุแห้ง (16%), ผลไม้และผักสด (16% ) เนื้อสัตว์และอาหารทะเล (15%), ผลิตภัณฑ์นม (15%), เครื่องปรุงรส / น้ำ (14%), ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน (14%), สินค้าบรรจุกระป๋อง (14%), อาหารแช่แข็ง (12%) และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (12 %)

online2

รูปที่ 2 20% ของผู้บริโภคในสหรัฐ

  52% ของผู้ที่ซื้ออาหารออนไลน์กล่าวว่า พวกเขาซื้ออาหารออนไลน์เพื่อหาอาหารที่พวกเขาไม่สามารถหาได้ในระหว่างการเดินทาง

24% ของร้านขายของชำกล่าวว่า ผู้บริโภคได้ลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่งผลให้การช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มขึ้น 5%

ตามที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกของผู้บริโภคสหรัฐในร้านอาหารและเครื่องดื่มในปีที่ผ่านมา มีเม็ดเงินประมาณ 690.4 พันล้านเหรียญ ซึ่งมีการซื้อผ่านทางออนไลน์ประมาณ 2.3% และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นกว่า 6% ในปีนี้

E-Commerce ร้านอาหารหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ทำให้ผู้บริโภคได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีสินค้าให้เลือกมากมาย จึงตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคและผลักดันให้มีการเจริญเติบโตของตลาดมากขึ้น

ที่มา:https://www.internetretailer.com/2016/07/01/cooking-online-food-sales-consumers-buy-more-web

จากข้อมูลทั้งหมด ทาง Stream IT Consulting มี Solution ที่ตอบโจทย์ E-Commerce ทุกภาคธุรกิจ ได้อย่างครบถ้วน อย่างแน่นอน

banner

แปลและเรียบเรียงโดย Kittiphat Dumrongprat

Business Analyst