สตรีมฯ ได้ร่วมกับ Infoblox และ McAfee จัดงาน “Next Level Security with DNS for Digital Transformation” ขึ้น ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ระบบ Domain Name System (DNS) เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับระบบแอปพลิเคชันในองค์กรของลูกค้าในปัจจุบัน ยิ่งระบบ DNS มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ผู้ใช้ย่อมสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้เร็วมากเท่านั้น ในทางกลับกัน ถ้าระบบ DNS ไม่สามารถให้บริการได้ ระบบแอปพลิเคชันจะล่มตามทันที ทำให้ DNS นั้นเป็นเป้าหมายหลักในการถูกคุกคามในปัจจุบัน โดยแฮ็กเกอร์ยังสามารถโจมตีระบบ DNS เพื่อหลอกขโมยข้อมูล ลอบส่งมัลแวร์กลับเข้ามาในองค์กร หรือใช้เป็นเครื่องมือโจมตีแบบ DDoS ได้อีกด้วย
ในอดีตที่ผ่านมา โซลูชันทางด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ Firewalls, IDS/IPS และ Proxy เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นโซลูชันที่อยู่ขอบๆ รอบๆ องค์กร แต่ปัจจุบันภัยคุกคามที่เกิดกับระบบ DNS มีมากขึ้นเรื่อยๆ งานนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการโจมตีระบบ DNS ขององค์กรลูกค้า และนำเสนอโซลูชันเพื่อป้องกันภัยคุกคามนั้นก่อนที่จะสายเกินไป

งานนี้นอกจากจะแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้ว ยังให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมสนุก ด้วยการจับสลากผู้โชคดี เพื่อรับ iPad mini 2019 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สนใจโซลูชันด้าน Security ติดต่อสอบถามได้ที่ Marketing@stream.co.th ค่ะ