ทางสำนักงานประกันสังคม ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2562 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งได้คัดเลือกนายวีระชัย ชูเพ็ชรทอง พนักงานของบริษัทสตรีมฯ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี ของสำนักงาน ประจำปี 2562 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

สตรีมฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างมากกับคุณวีระชัย และขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะ

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยบุคคลากรซึ่งมีความชำนาญเฉพาะด้านของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ